1- La meva empresa ja disposa d’un Departament d’Informàtica, per tant què pot fer PasSolutions per la meva empresa?

Aquesta és una situació ideal per PasSolutions, com a especialistes podem donar valor afegit a la seva gestió de les tecnologies de la Informació i la Comunicació i treballar amb un equip professional és la millor garantia per obtenir un resultat òptim.

A Passolutions som especialistes

 • Oferint una visió externa i objectiva per plantejar solucions a les seves necessitats.
 • Ajudant-li a optimitzar el seu sistema tecnològic.
 • Ajudant-li a verificar la coherència de la seva tecnologia amb els objectius estratègics de la seva empresa.
 • Ajudant-li a comprovar que està aprofitant al màxim els seus recursos tecnològics.
 • Ajudant-li a millorar l’eficàcia dels seus processos inherents a aquestes activitats.
 • Ajudant-li a racionalitzar els seus costos per convertir el Departament d’informàtica en un Centre de Beneficis.
 • Ajudant-li a incrementar la proactivitat del Departament d’informàtica en afegir-li sistemes d’anàlisi prospectiva.
 • Intervenint fins a on vostè necessiti.

2- Ja disposem del servei d’una empresa proveïdora d’informàtica, servei de assistència,… , que a més ens ofereix el seu assessorament. (perquè necessitem els seus serveis?)

En aquest cas PasSolutions és el complement ideal per a vostès, la nostra funció com a estrategues arrodonirà l’eficiència de la seva comunicació global al mateix temps que complementarà la labor dels seus col·laboradors actuals.

3- Perquè diuen que intervenen “fins a” on la meva empresa necessita?

PasSolutions li vol aportar valors afegits, no competir amb els seus propis recursos. En funció de l’abast del seu Departament d’Informàtica (o de TIC) nostra funció pot ser merament consultiva; pot complementar al seu equip o arribar a convertir-se en el seu Departament de Tecnologia Externalitzat. Intervenim complementant els seus recursos actuals.

4- Com pot fer tot això PasSolutions?

PasSolutions ha reunit l’experiència de professionals dels àmbits de l’anàlisi de processos, la programació, el desenvolupament tecnològic, la informàtica, la tecnologia de les comunicacions, la implementació i l’assistència tècnica per elaborar un mètode que té com a objectiu fer de la Tecnologia el Gran Centre de Beneficis de la seva empresa.

Per a això utilitza una metodologia especialment dissenyada per adaptar-se a les circumstàncies de la seva empresa, no importa la dimensió o les circumstàncies del mercat que l’afectin.

5- Com optimitza Pasolutions la tecnologia de la meva empresa?

Observem l’adequació de la tecnologia disponible en la seva empresa i, mitjançant la nostra metodologia, detectem les desviacions entre l’eficàcia actual i la necessària per augmentar la seva competitivitat. Amb el que podem definir objectius operatius molt concisos i introduir mecanismes de correcció.

La utilització sistemàtica d’aquest instrument es converteix en un balanç clar de l’eficàcia de la seva activitat tecnològica.

6- Com verifica la coherència de la meva tecnologia amb la meva estratègia?

Contrastant els seus objectius explícits amb els resultats de les observacions que realitzem.

7- Com saben si la meva empresa aprofita al màxim els recursos tecnològics disponibles?

Analitzem el seu parc de recursos tecnològics i ho contrastem amb patrons que ens permeten determinar manques o sobreexplotacions, al que s’afegeix una anàlisi de coherència del mix de recursos resultant.

8- Com podria PasSolutions millorar la tecnologia de la meva empresa?

 • Aportant metodologies de gestió específiques.
 • Transferint coneixements i habilitats al seu personal, mitjançant tècniques de formació, millora dinàmica i de coaching.
 • Analitzant els propis processos per optimitzar-los i introduir eines de millora contínua.
 • Potenciant la integració dels processos de la seva organització per potenciar l’eficiència de la seva tecnologia.

9- Com es pot convertir un Departament d’informàtica en un Centre de Beneficis si en realitat no produeix cap tipus d’ingressos?

 • Un Centre de Beneficis no només existeix quan genera un flux de tresoreria positiu per a l’empresa, també ho és tot departament capaç de generar valor afegit. En aquest sentit, PasSolutions li ajudarà a establir el mètode de gestió adequat perquè el seu Departament d’Informàtica pugui demostrar la seva eficiència. 
 • Es tracta d’optimitzar el pressupost i obtenir cada vegada millors resultats.
 • L’anàlisi i la gestió de les sinergies contribueixen en gran manera a aconseguir aquests objectius.

10- Què volen dir amb incrementar la proactivitat? A quin tipus d’anàlisi prospectiva es refereixen?

 • El nostre programa d’intervenció genera un estat sistemàtic d’alerta en l’organització, per a això és que intervenim tant en els aspectes formals i processals de la tecnologia com en la pròpia formació dels seus recursos humans
 • Com a resultat es genera un estat de sensibilitat conscient que dota a la seva empresa d’un complet mecanisme d’observació en temps real capaç de detectar, analitzar i integrar les novetats i avanços tecnològics abans que la seva absència sigui un desavantatge competitiu. Això permet aprofitar oportunitats incipients i protegir-se a temps contra obsolescències futures.