MAGA

Sistema de gestió de magatzems tèxtils

Solució integral per a optimitzar recursos logístics

MAGA és una solució integrada amb SAGE 200 que permet gestionar de manera integral un magatzem logístic de qualsevol tipologia, aquesta solució permet controlar un producte des de la seva entrada a magatzem fins a la seva sortida, tenint en compte les característiques pròpies de cada producte com a lots, caducitats, etc.

La solució que oferim permet eliminar errors en les operatives i permet optimitzar tots els recursos logístics.
MAGA es presenta com un paquet del programari SAGE 200 estàndard adaptable i parametritzable que es pot ajustar a tota mena de magatzems, especialment per a resoldre la problemàtica logística de la petita i mitjana empresa.

Avantatges

 • Integració amb SAGE 200
 • Gestió integral de magatzem logístic de qualsevol tipus.
 • Parametritzable a tota mena de magatzems.
 • Optimització d’estocs.
 • Optimització de processos.
 • Mobilitat i dades a temps real.
 • Minimitzar errors humans .
 • Operativitat senzilla.
 • Reducció de costos.
 • Reducció significativa en temps de preparació.
 • Agilitat.
 • Control estricte d’usuaris, accessos i permisos.
 • Eficàcia, eficiència i qualitat en els processos.

Movilitat 100%

 • Llibertat de moviments dins del magatzem mitjançant el recorregut proposat per l’aplicació, agilitant la preparació i recepció de comandes .
 • Comoditat i practicitat.
 • Digitalització per ubicacions.
 • Hardware.
  • PDA’s.
  • Impressores portàtils.
  • Tauletes.

Control total d’estoc

 • Major rendibilitat i productivitat.
 • Autenticació d’inventaris.
 • Traçabilitat total dels articles tèxtils.
 • Llibertat de moviments dins del magatzem mitjançant el recorregut  proposat per l’aplicació, agilitant la preparació i recepció de demanat.
 • Hardware.
 • PDA’s.
 • Impressores portàtils.
 • Tauletes.

Característiques del sistema

Gran part del sistema funciona a través de terminals mòbils i amb operatives molt definides i adaptables a qualsevol magatzem, personalitzables i ampliables.

Un control estricte d’usuaris que permet configurar les operatives i consultes que pot realitzar cada usuari, i tenir un registre de les operacions per usuari.

Tot sistema està centralitzat i és capaç de gestionar diversos magatzems, diferents tipus d’ubicació i és integrable amb un ERP i SAGE 200.

Funcionalitats del sistema

MAGA, solució integrada amb SAGE 200, permet totes les funcionalitats necessàries per a la bona gestió d’un magatzem, però a més permet que es puguin crear noves funcionalitats segons les peculiaritats de cada empresa.

Recepció i ubicació de producte acabat

 • A través de la lectura dels codis de barres del producte acabat es dóna entrada en el magatzem.
 • MAGA proposa una ubicació en funció del producte o les seves característiques.
 • Es poden configurar múltiples magatzems amb diferents característiques d’ubicacions .

Gestió d’ubicacions

 • Permet crear diferents magatzems i realitzar moviments entre ells.
 • MAGA permet crear ubicacions per a productes concrets i bloquejar unes certes ubicacions, igual que configurar i definir múltiples ubicacions de característiques diferents.

Inventaris totals i parcials

 • Els inventaris poden ser per magatzem complet o per ubicacions.
 • Es pot conservar la informació d’inventaris i es pot contrastar les diferències.
 • A través de terminals mòbils es poden realitzar inventaris.

Etiquetatge i impressió del producte

 • Aquest mòdul permet etiquetar un producte no identificat.
 • Es poden generar etiquetes de picking.

Control d’estoc

 • Es disposa d’informació gràfica i estadística de la capacitat de l’ocupació dels magatzems, rotació de productes, etc.
 • Amb MAGA, es pot consultar l’estoc dels magatzems a temps real.

Preparació de comandes

 • A través d’un terminal mòbil amb wifi es poden visualitzar les comandes pendents de preparació.
 • El terminal proposa els diferents productes de la comanda en preparació i la seva ubicació segons els criteris pre configurats, com a caducitat o proximitat.
 • Es comunica amb el ERP del client per a l’intercanvi d’informació de comandes, productes, etc.

Informes i informació gràfica per a la gestió global del sistema

 • Permet la impressió de tota mena d’informes.
 • La informació gràfica de MAGA permet donar una visió ràpida i global del rendiment del magatzem tèxtil.
 • El sistema permet tenir el control de la traçabilitat bàsica del producte.

Expedició de mercaderia i control de càrrega de transport

A través d’aquest mòdul s’estableixen uns procediments per a assegurar que la càrrega del transport es realitza correctament i sense errors..

Vols  més informació?

Contacta amb nosaltres sense cap compromís

X